vattenrening


När du ska producera ultrarent vatten krävs det minst ett typ av filter som kallas för avjoniseringsfilter/kärl. Detta filter fyller du med sk.jonbytarmassa/harts. Om du producerar mycket ultrarent vatten kan det gå åt några säckar med jonbytarmassa per år. Då blir det dyrt och ur miljösynpunkt inte helt lyckat. Då väljer du förfilter sk.omvänd osmos som reducerar förbrukningen av jonbytarmassa åttafaldigt. Många använder någon av Ungers Hydropowerkärl och det går alldeles utmärkt att komplettera med ett omvänd osmosfilter. Hör med oss om rekommendationer.